Kable, przewody i osprzęt kablowy

W elektroenergetyce przyjmuje się, że kabel jest przewodem do zastosowań zewnętrznych (np. kabel ziemny, napowietrzny) i często posiada czarną powłokę (YKY), w odróżnieniu od białej powłoki przewodów wewnętrznych (np. YDY). Ogólnie termin kabel odnosi się do samej konstrukcji, natomiast przewód do pełnionej funkcji.

Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego, najczęściej miedzi lub aluminium, w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Może być izolowany lub bez izolacji jak ma to miejsce w linii napowietrznej gdzie funkcję izolacji pełni wówczas powietrze.

W ofercie naszej firmy znajduja się przewody i kable wielu renomowanych firm: Elpar, Bitner, Helukabel, Lappkabel, NKT, Telefonika, Technokabel itp.:

 • przewody elektroenergetyczne do układania na stałe
 • przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych
 • przewody niskonapięciowe
 • przewody napowietrzne
 • przewody spawalnicze
 • kable i przewody sterownicze ,sygnalizacyjne
 • kable i przewody w izolacji gumowej
 • kable 0,6/1 kV
 • kable średnich napięć
 • kable wysokich napięć
 • kable telekomunikacyjne
 • kable specjalistyczne

 

W ofercie znajdziecie Państwo osprzęt do kabli i przewodów:

 • Rury osłonowe
 • Korytka kablowe
 • Kanały instalacyjne
 • Końcówki kablowe
 • Uchwyty do kabli i przewodów
 • mufy kablowe
 • Taśmy izolacyjne
 • Opaski kablowe
 • Złączki
 • Oznaczniki
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt odgromowy